mandag 4. oktober 2010

Glad i Finnmark

Jeg slipper til Fred Johansen, fylkessekretær i Finnmark Høyre, i dag. Han får bruke min blogg til å spre budskapet fra Finnmark Høyre:

--På nettsidene er det muligheter for alle å komme med innspill til programarbeidet i Finnmark Høyre. Spre disse sidene til alle du tror kunne tenke seg å komme med gode tilbakemeldinger, sier Fred Johansen, som er en trivelig hammerfesting.

Takk til Fred Johansen.

For egen regning må jeg si at nettstedet til Finnmark Høyre ser friskt ut sammenlignet med de gamle sidene. Disse sidene gjør meg i godt humør. Bare se på domenenavnet; glad i Finnmark.

Ingen kommentarer: