mandag 25. oktober 2010

Si farvel til enhetsstaten

Håkon Haugli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, mener, ifølge VG, at politikerne må sette et konkret tall på hvor mange innbyggere en kommune skal ha.

--I motsetning til de som mener en bør begynne med hvor mange kommuner vi skal ha, mener jeg debatten bør handle om hvilke oppgaver en kommune skal ha. Og deretter bør vi se på hvor stor en kommune bør være. Størrelsen på kommunen handler om hvor robuste de er til å løse oppgaver for innbyggerne, sier Haugli til VG.

Håkon Hauglis oppskrift ligner på oppskriften som ble brukt i Danmark da kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007. 270 kommuner ble til 98. Som et resultat av reformen ble det 8 500 flere byråkrater i danske kommuner, ifølge en rapport fra CEPOS som Liberaleren har omtalt. Flere byråkrater i norske kommuner vil være en katastrofe. Det er allerede altfor mange i administrative stillinger i norske kommuner.

Mer frihet
Norske kommuner må få mer frihet av staten. Det betyr staten må slutte med en irriterende overstyring. La kommunepolitikerne få anledning til å sette klare grenser for politikk. Mer frihet vil gi større mangfold i kommunesektoren. Ulike lokale løsninger vil stimulere til forbedret bruk av skattefinansierte penger.

KS maner til kommuneopprør, ifølge NRK.no. Et kommuneopprør kan gi kommunene økt frihet.

Debatten om kommunestrukturen er en debatt om organiseringen av offentlig sektor. Det er et ordskifte om enhetsstaten eller ikke. At sentrale kommunepolitikere ønsker et kommuneopprør, betyr at de viser mistillit til den norske modellen det er bred politisk enighet om på Stortinget. Jeg ønsker et systemskifte og gjerne et farvel til enhetsstaten.

Ingen kommentarer: