onsdag 13. oktober 2010

Ingen skille mellom Ap og Sp

Rolf-Arne Nicolaisen jobber med en ny SP-liste til kommunevalget i 2011. Han får det sikkert til, men senterpartipolitikere i Nordkapp kommunestyre betyr lite for kommunens utvikling.

I 2008 la Senterpartiet organisasjonen i Nordkapp på is. Ingen ting har skjedd i partiet på to år. Før organisasjonen ble lagt på is, var Senterpartiet et parti som mente det samme som Nordkapp Arbeiderparti. Hvis en ser bort fra debatten om skolestrukturen i Nordkapp, en helt nødvendig debatt, har senterpartipolitikerne stemt sammen med arbeiderpartipolitikerne i nesten alle sakene. Det har rett og slett ikke vært noe skille mellom SP og AP i Nordkapp.

Når det ikke er et skille mellom partiene i politiske spørsmål, er det unødvendig med et kunstig skille gjennom ulike partinavn. Forskjellen mellom Kristina Hansen og Rolf-Arne Nicolaisen, er kun partimedlemskapet. Ingen ting annet.

Rolf-Arne Nicolaisen kommer fra Kystpartiet, ettersom han i inneværende periode er varamedlem til kommunestyret. Heller ikke Kystpartiet Nordkapp har frontet egen politikk i folkevalgte organ i Nordkapp.

Ingen kommentarer: