fredag 8. oktober 2010

Parlamentarisme i Alta? Spennende!

Finnmark Dagblad melder at Alta vurderer byråd fremfor formannskap. Dette er spennende. Jeg kjenner en deilig pirring fra leggene og oppover kroppen.

Jeg var tidlig ute med tanker om å innføre parlamentarisme i kommunesektoren. Tidlig på 90-tallet ba Fremskrittspartiet om en utredning på dette styresystemet i Nordkapp kommunestyre. Forslaget ble nedstemt, og debatten har vært død i snart 20 år.

Dersom forslaget om en utredning hadde fått flertall, er det ikke sikkert Nordkapp hadde innført parlamentarisme som styringssystem. Parlamentarisme er en kostbar ordning sammenlignet med formannskapsmodellen som kommunen styrer etter i dag. En ny modell hadde, etter min mening, styrket politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten.

Med parlamentarisme, ville kommunestyret hatt sanksjonsmuligheter mot brudd på den politiske avtalen som Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet inngikk foran konstitueringen. Avtalen er ikke verdt papiret den er skrevet på, og har blitt brutt av partiene. Likevel gir formannskapsmodellen Høyre og Fremskrittspartiet små muligheter til å påvirke den politiske kursen. Med parlamentarisme må byrådet fratre hvis et flertall av de folkevalgte uttrykker mistillit til rådet. Jeg er ikke sikker på at den politiske ledelsen hadde kommunestyrets tillit en del måneder tilbake, basert på den politiske avtalen og surret i Nordkapp og Porsanger Havn IKS.

Ikke alle er like positiv til parlamentarisme i kommunesektoren som det jeg er. Hans Petter Saxi er negativ, og han argumenterer godt for sitt syn i en artikkel i Forskning.no.

Oslo kommune har styresystemet jeg ønsker innført. Alta bør gjøre som Oslo, nemlig å innføre parlamentarisme.

Ingen kommentarer: