fredag 20. februar 2009

Send e-post til Siv Jensen, formann i FrP

Dagens oppfordring fra Liberaleren er god og veldig klar; send e-post til Siv Jensen. På den måten kan du påvirke FrP til å ta en klar formulering om datalagringsdirektivet inn i partiprogrammet. Landsstyret, som innstiller til landsmøtet, har møte i helgen.

Jeg har nettopp sendt følgende brev til FrP-formannen:
Jeg skriver til deg for å uttrykke min bekymring for at FrPs syn på EUs datalagringsdirektiv ikke kommer frem klart og tydelig i utkastet til partiprogram for neste stortingsperiode. Det er bra at FrP har et landsstyrevedtak der dere sier at dere ikke vil ha EUs datalagringsdirektiv som en del av norsk lov, og om nødvendig vil bruke reservasjonsretten i EØS avtalen for å stanse direktivet. Dette standpunktet bør stå i partiprogrammet!
Som kjent har EU-domstolen ikke gitt Irland medhold i saken som var anlagt mot EU-kommisjonen. Domstolens uttalelse er klar: Direktivet må innføres.
Datalagringsdirektivet er det til nå kraftigste angrepet på personvernet i Norge.
Jeg håper at du som formann i Fremskrittspartiet kan bidra til at FrPs holdning til datalagringsdirektivet kommer klart og tydelig frem i partiprogrammet.
Jeg tillater meg å foreslå: “FrP vil arbeide mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og vil om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtale.

Med vennlig hilsen
Bjørn Magne Solvik


Jeg oppfordrer folk i Nordkapp til å sende brev til Siv Jensen, også alle som er medlem av Fremskrittspartiet bør sende et brev. For mer informasjon om datalagringsdirektivet, besøk Liberaleren.

Siv Jensen har følgende e-postadresse på Stortinget: siv.jensen@stortinget.no.

Ingen kommentarer: