fredag 6. februar 2009

Sakspapirer – en mangelvare

Når politikerne møtes i kommunestyret på tirsdag, kan det være representanter som tar ordet til forretningsorden. Nok en gang er det representanter som ikke har fått alle sakspapirene fra Nordkapp kommune.

Istedenfor nok et kort ordskifte om sakspapirer, håper jeg formannskapet drøfter denne saken og vedtar rutiner som sørger for at politikerne får alle papirene som politikerne skal ha før viktige vedtak fattes. Det er håpløst å gjøre vedtak, uten at dem som skal gjøre vedtakene har fått informasjonen som ligger på hver sak.

Jeg har snakket med Bjørn Ronald Olsen, gruppeleder for Nordkapp Høyre. Han gir følgende kommentar på denne saken.

--Manglende sakspapirer har gjentatt seg i hele denne perioden. Administrasjonen må lage bedre rutiner, slik at vi som politikere får papirene vi skal ha, sier Bjørn Ronald Olsen.

Olsen legger til at også foran dette møtet, er det politikere fra Høyre som ikke har fått papirene til møtet fra Nordkapp kommune.

Ingen kommentarer: