torsdag 19. februar 2009

Befolkningsnedgangen fortsetter

Utfordringene for kommunepolitikerne øker fordi vi blir færre og færre innbyggere i Nordkapp. Radio Nordkapp har presentert statistikken for 2008 på hjemmesidene.

Nordkapp kommune er en rød kommune med en altfor stor kommunal sektor. Kommunestyret har, omtrent enstemmig gjennom mange år, brukt altfor mye penger på helse, skole og til kultur. Få kommuner kan skryte av et kommunalt tjenestetilbud som er på linje med det vi har. Likevel flytter mange borgere fra kommunen. Befolkningsutviklingen i Nordkapp er et godt eksempel på at sosialdemokratisk politikk er mislykket.

Jeg skulle ha skrytt av Høyre og FrP i denne bloggposten, men Høyre har gjennom mange år lent seg på Arbeiderpartiets løsninger. FrP har så langt i denne valgperioden gjort det samme.

Det skilte i 2009-budsjettet, riktig nok raskt regnet, cirka 3 millioner kroner på det alternativet Høyre og FrP hadde, mot det som Arbeiderpartiet fikk vedtatt i kommunestyret i desember. I budsjettsammenheng er 3 millioner kroner kun smuler.

Ingen kommentarer: