torsdag 19. februar 2009

Nordkapp mangler?

Kommunal- og regionaldepartementet har utviklet en ny nettløsning for kommunal organisasjonsdatabase.

Nettløsningen inneholder systematisert informasjon om blant annet politisk og administrativ organisering, organisering av drift og informasjonsvirksomhet og tilrettelegging for alternative deltakelsesformer i 341 av landets kommuner.

Her kan man for eksempel finne ut om bruk av konkurranseksponering i en kommune, bruk av IKT, og hvor mange saker som har vært behandlet i kommunestyre og formannskapet, hvilke type saker kontrollutvalget arbeider med og om kommunen har arrangert folkeavstemning i siste fireårsperiode.

Informasjonen som nå er tilgjengelig, ble samlet inn våren 2008 ved hjelp av en spørreundersøkelse i regi av Norsk institutt for by- og regionforskning, skriver Kommunal – og regionaldepartementet i en pressemelding.

Ettersom jeg er opptatt av lokalpolitikk, ville jeg se hvordan Nordkapp scoret. Kommunen der Kristina Hansen er ordfører, Gunnar Frank Holst er konstituert rådmann og Lars Helge Jensen er varaordfører, manglet i systemet som ble lansert i dag. Sjekk selv! Har departementet virkelig tatt Nordkapp av kartet eller er det gjort en dårlig jobb lokalt? Jeg bare spør!
Jeg sjekker organisasjonsdatabasen på nytt om noen dager. Da håper jeg Nordkapp er på plass sammen med de andre kommunene i Finnmark.

Ingen kommentarer: