torsdag 19. februar 2009

Endelig litt politikk fra FrP

Nordkapp Fremskrittsparti kommer endelig med et politisk utspill. Utspillet kommer i form av et leserinnlegg som er publisert på nettstedet til Radio Nordkapp.

Jeg elsker at det diskuteres politikk i partiene, og at diskusjonene resulterer i forslag og mediautspill. Det er konstruktive debatter som skaper fremskritt. Det er meningsbrytning som gir fremgang. Om borgerne er enige eller uenige i forslagene, har mindre å si. Skal politikk igjen bli engasjerende, må partiene diskutere politikk. Derfor er det ofte gledelig at politikere og parti fronter ulike saker. Ros til FrP som løfter frem E69 i form av et leserinnlegg. Ikke la det bli like lenge til neste gang.

Ingen kommentarer: