mandag 23. februar 2009

Leder i Nordkapp Høyre?

Jeg har fått en kommentar fra en person som vil være anonym: Den anonyme skriver blant annet:
Det er uansett flott at du har tatt til vett og ikke har politiske verv lenger da vi har nok ensporede politikere med innsnevret kapasitet i toppen. Men for all del, fortsett å skrive du, for hvert innlegg som handler om politikk avslører du din egen begrensning.

Kommentaren ble skrevet i bloggposten Leserne vil kaste Havnerådet.

Jeg har faktisk fått henvendelser om å bli leder i Nordkapp Høyre. Jeg vil bli foreslått på årsmøtet i mars, hvis jeg ønsker dette vervet. Jeg er i tenkeboksen. Jeg har litt lyst, rett og slett fordi Nordkapp Høyre trenger å få partiorganisasjonen på rett kjør. Jeg vil være en leder som følger opp normallover, vedtatt av partiet sentralt.

Det som gjør meg betenkt, er at jeg skriver for www.liberaleren.no. Der skriver vi om mange saker som ikke er høyrepolitikk. Det kan føre til ubehageligheter både for meg og Høyre. Jeg har ingen politiske ambisjoner og trenger ikke pine meg igjennom en periode som leder av lokalforeningen, selv om det ville vært sunt for partiorganisasjonen i Nordkapp.

Den som lever får se. Nordkapp Høyre har, tradisjon tro, årsmøte lenge etter at parti skulle hatt årsmøte. I paragraf 7 i normallover for kommuneforeninger står det følgende:
Årsmøtet holdes innen desember måned og innkalles med 3 ukers varsel. Alle medlemmer av foreningen og sideforeningene kan delta med fulle rettigheter. Årsmøtet bør holdes for åpne dører. Møtet avgjør selv dette spørsmål. Forslag og saker som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 2 uker før møtet.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Såvidt jeg vet er mars før desember, så hvordan du kan påstå at årsmøtet er altfor sent, synes ganske mystisk for meg.

Årsmøtet i fjor ble avholdt på ca samme tid, og såvidt jeg husker, står det i Nordkapp Høyres vedtekter at årsmøtet skal avholdes senest februar eller mars.

Solvik sa...

Anonym, der tar du feil, selv om altfor mange lokalforeninger har årsmøte både i mars og april. Jeg må i tillegg minne om at lokalforeninger kan vedta sitt eget lovverk, men det er ikke gjort i Nordkapp så vidt jeg kjenner forholdene. Jeg skal kjenne forholdene i Nordkapp Høyre svært godt.

Du finner normallover for lokalforeninger på HiT, intranettet til Høyre. Jeg antar at brukernavnet og passordet står oppført i medlemskontingenten som du har betalt.
Link: http://hit.hoyre.no/article.php?articleID=1279&categoryID=3067

Versjonen som ligger på intranettet er litt gammel, men jeg har fått tilsendt den siste utgaven fra Høyres Hovedorganisasjon som ble vedtatt siste gang av Høyres sentralstyre 12. Juni 2006.
§7 i normallover for lokalforeninger:
§7 Årsmøtet

Årsmøtet holdes innen desember måned og innkalles med 3 ukers varsel. Alle medlemmer av foreningen og sideforeningene kan delta med fulle rettigheter.
Årsmøtet bør holdes for åpne dører. Møtet avgjør selv dette spørsmål. Forslag og saker som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 2 uker før møtet.

Årsmøtet behandler:
• Styrets beretning
• Rapport fra kommunestyregruppen
• Revidert regnskap
• Valgkomiteens innstilling på valg av leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter til Styret og 2 revisorer
• Utsendinger med vararepresentanter til fylkesorganisasjonens årsmøte.
• Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte.
• Medlemskontingent. Kontingenten skal ikke være mindre enn den landsmøtefastsatte minimumskontingent.
• Saker som Fylkesstyret eller Sentralstyret forelegger

Årsmøtet vedtar foreningens lover.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis Styret finner det nødvendig, hvis 1/4 av foreningens medlemmer forlanger det, eller hvis Fylkesstyret eller Sentralstyret bestemmer det.

Som du ser, er det ganske mange saker som ikke blir behandlet av årsmøtene i Nordkapp Høyre. Jeg har også opplevd å være på årsmøte uten beretning, men det var før Marita ble leder.

Poenget med lokalforeningens årsmøte, er at det bør avholdes før fylkesårsmøte fordi lokalforeningene skal bruke årsmøtet til blant annet å forberede møtet på fylket. Det samme gjelder for fylkesårsmøtene som bør være avholdt før landsmøtet.

Hvis du har lyst på den siste utgaven fra sentralstyret, send meg en e-post også skal jeg sende den over til deg.

Jeg håper årsmøtet i Nordkapp Høyre nå prøver å vedta et system for driften, gjerne et system alle er enige i basert på lovverket som er vedtatt fra sentralt hold.

Anonym sa...

Kan vi be leder i Nordkapp Høyre bekrefte eller avkrefte om det eksisterer egne vedtekter for lokalforeningen, og deretter opplyse om hva det eventuelt står i disse om årsmøtet?

Solvik sa...

Anonym 25. februar 08:25:
Det kan du gjøre. Dagens styreleder er Marita Melsbø Nilsen. Send henne en mail eller besøk henne på Corner når hun er tilbake fra vinterferie. Jeg tror ikke hun kan bekrefte egne vedtekter for lokalforeningen, vedtatt av et årsmøte i Nordkapp Høyre. Hun var èn av dem som ba meg lage et forslag til en organisasjonsplan i samtaler etter medlemsmøtet 29. januar, det møtet der Nordkapp Høyre brøt avtalen med Nordkapp Arbeiderparti/Nordkapp Fremskrittsparti.

Anonym sa...

Jeg regner med at hun kan svare her, i god tid før årsmøtet.

Solvik sa...

Det synes jeg ikke du skal regne med, ettersom denne bloggen ikke på noen måter kan tas til inntekt for Høyre eller er et høyreorgan. Ta kontakt med henne. På den måten får du svar på spørsmålet.

Jeg skal uansett videresende denne bloggposten til henne, slik at hun ser ditt spørsmål.

Hvis du har vært på de siste årsmøtene, vil du forhåpentligvis huske om årsmøtet har behandlet vedtekter. Det er noen år siden jeg var på et årsmøte, og da ble vedtektene eller normallovene som er det offisielle navnet, ikke behandlet. Det har på 2000-tallet vært årsmøter i Nordkapp Høyre uten at beretningen har vært laget eller blitt behandlet. Det sier litt om hvor mangelfull det lokale lovverket har vært.

Nordkapp Høyre var en gang vært en stor og god organisasjon, blant annet da Steinar Eriksen var stortingsrepresentant. Hvordan partiet var organisert på denne tiden kan ikke jeg svare for, men jeg vil anta at lokalforeningen fulgte vedtektene. Jeg vet ikke om materialet fra denne tiden er arkivert.