fredag 13. februar 2009

Knut Mortensen er en formynder

Det er mulig å skjønne at politikerne vil forby røyk i bygg som er skattefinansiert, men snus? Det er vanskelig å forstå.

Det er noe som heter passiv røyking, men ingen verdens ting som heter passiv snusing. Det betyr at røyking av sigaretter, kan gå utover personer som ikke ønsker kontakt med røyk eller lukt fra sigaretter. Snus derimot, ingen eller svært få ulemper for andre enn de som snuser.

Kompetanseutvalget i Finnmark fylkeskommune vedtok på sitt møte på onsdag å gå inn for innføring av snus- og røykfri skoletid i de videregående skolene i Finnmark, ifølge Finnmark Dagblad.

Jeg har snakket med, eller skjelt ut utvalgsmedlem Ulf Syversen (Ap) i dag. Mitt spørsmål var hvordan han og utvalget kunne være så formyndersk som Knut Mortensen markedsfører i oppslaget.

--Vi ønsker at skolene skal innføre det, men overlater det til skolene hvis de mener det er fornuftig og har ikke vedtatt noe pålegg med straff hvis noen snuser/røyker, sier fylkestingsrepresentant Ulf Syversen.

Høyre og Fremskrittspartiet er godt representert i utvalget og i fylkestinget. Når denne saken fremmes for sluttbehandling, bør partienes representanter stemmer imot ønsket til formynderen Knut Mortensen.

Ingen kommentarer: