torsdag 12. februar 2009

Hans Arvid Hansen – den siste ordføreren som fikk gjenvalg

Det er viktig med kontinuitet i kommuneadministrasjonen. Det er også viktig med kontinuitet i den politiske ledelsen. I Nordkapp har det vært store utskiftninger, noe som også har rammet ordførerne i kommunen.

Hans Arvid Hansen er den eneste ordføreren, i moderne tid, som satt i to perioder. Han ble valgt i 1991. Han fikk gjenvalg i 1995, men valgte selv å gå av fordi han ble rådmann. Bjørnar Pettersen overtok ordførervervet for resten av valgperioden. I 1999 ble Bernt-Aksel Jensen valgt. Han ble skiftet ut i 2003 med Ulf Syversen. I 2007 var det Kristina Hansens tur på ordførerkontoret. Hvis Arbeiderpartiet følger opp tradisjonene, vil en ny førstekandidat fronte partiet i 2011. Sunt? Neppe!

Høyre derimot har hold fast på samme person i mange år. Lars Helge Jensen har vært partiets toppkandidat siden 1999. Han ønsker nok ikke gjenvalg i 2011.

Å skifte ordfører så ofte som vår kommune har gjort, er usunt fordi ordførerne stort sett går i opplæring. Når lærlingtiden er over, veldig forenklet forklart, er tiden som ordfører over. Det betyr at de faste rammene som finnes i mange kommuner, er totalt fraværende i Nordkapp. Kontinuitet i den politiske ledelsen er omtrent fremmedord i kommunen som Kristina Hansen i dag leder. Det gir et redusert kontaktnett som innbyggerne og næringslivet skal nyte godt av.

Jeg har nevnt at jeg synes Hans Arvid Hansen var en god ordfører. Vi var uenige i veldig mange saker og det var store diskusjoner om alt fra kommuneøkonomi, alkoholpolitikk til moskeer, men han er den eneste som har blitt gjenvalgt. Han ble gjenvalgt uten motkandidater i eget parti og han økte valgoppslutningen i 1995 sammenlignet med valget i 1991.

Allerede nå bør partiene tenke på kandidater for de neste valgene. Høyre bør bygge opp personer som skal fronte partiet i 2011 og i 2015. Det samme gjelder Arbeiderpartiet, som dessverre ikke kommer til å lytte til rådet. Der er posisjoner overordnet veldig mye annet, også de politiske sakene. Jeg har mine høyrekandidater for valget i 2011, og dem vil jeg satse på nesten for enhver pris.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du sier at Høyre har hatt samme leder siden 1999. Kan det være derfor de ikke har fått ordføreren?

Solvik sa...

Håper ikke jeg skrev leder, men toppkandidat/førstekandidat. Partiet har skiftet partileder siden 1999, men Lars Helge Jensen har vært partiets frontfigur siden 1999 i folkevalgte organ, altså kommunestyret.

Jeg tror ikke Jensen er årsaken til at Høyre ikke har fått ordføreren. Oppslutningen om høyrepolitikk i Nordkapp har vært for liten. Folk flest er sosialdemokrater i dette lokalsamfunnet, og det skal være betydelige forskjeller på Høyre og Arbeiderpartiet.

Lars Helge har gjort en god jobb, vært trofast og stilt opp. At jeg har vært uenig med han i mange saker, kommer av at jeg ønsker Høyre skal fremme forslag, mange forslag. På arbeidsmetode er Jensen og Solvik uenige. Hvis en skal følge opp det som kommer fra Høyre sentralt, deler organisasjonen mitt syn på hvordan det bør jobbes.

Jeg må legge til at Lars Helge Jensen har gått til valg på avanserte program. Programmene i 1999 og 2003 var svært detaljerte, og fullspekket av tanker med privatisering og konkurranseutsetting. Det var også et dyrt program i 1999, fordi Høyre ønsket nytt svømmebasseng. Jeg angrer på det punktet, ettersom jeg ledet programkomiteen/laget programmene. Programmene er ikke fulgt opp i spesiell stor grad.