torsdag 5. februar 2009

Også Høyre er uredelig i Nordkapp kommune

En del personer i Nordkapp mener at jeg er stygg mot Nordkapp Arbeiderparti på bloggen. Jeg er uenig. Nordkapp Arbeiderparti får den kritikken partiet fortjener. De samme leserne har tydeligvis glemt at jeg også har vært ”stygg” mot Høyre, for eksempel gjennom denne bloggposten eller denne.

Grunnen til at jeg kan kritisere Arbeiderpartiet og Høyre, er at jeg har bevist som politiker at jeg ikke er en sosialdemokrat. Jeg har fremmet forslag og stemt for saker ut fra politisk overbevisning. I forhold til å være populær, har ikke voteringene vært like taktiske. Å være en god politiker er ikke det samme som å være en populær politiker.

På mange møter i Høyre har jeg kritisert kommunestyregruppen. Det har spesielt gått utover Lars Helge Jensen som har vært gruppeleder fra 1999 – 2009. Kritikken har gått på at Jensen har kritisert Arbeiderpartiet kraftig fra kommunestyrets talerstol. Han har brukt kraftig skyts mot AP-politikerne, spesielt i periodene 1999 – 2003 og 2003 – 2007. Min kritikk mot Jensen, har gått på at det er skittent spill å kritisere Arbeiderpartiet, uten å lansere egne løsninger og egen politikk. Det er Arne Basso-metode, og det skal Høyre holde seg for god til. Arbeiderpartiet fortjener masse kritikk fordi sosialdemokrati ikke er spesielt gunstig for Nordkapp. Likevel må de som kritiserer Arbeiderparti evne å fremme egen politikk. Det er det mange år siden Nordkapp Høyre har gjort. De som ikke har egne løsninger, bør holde kjeft. Redelighet bør være et nøkkelord for høyrepolitikerne.

Ingen kommentarer: