onsdag 25. februar 2009

Kulturmidler til lag og foreninger

Ettersom Oppvekst- og kultursektoren annonserer med årets kulturmidler, minner jeg om at Høyre i forrige periode fikk igjennom retningslinjer for prioriteringer av tilskudd til idrettsformål, musikkformål og andre kulturtiltak. Retningslinjene bør ligge på nett, hint hint rådmann. Jeg finner ikke dokumentet under dokumentsiden til Nordkapp kommune.

Avdelingsstyret for Oppvekst- og kultur, og det gamle kulturstyret, har i mange, mange år tildelt betydelig med tilskudd til aktiviteter for voksne. Spesielt Honningsvåg blandakor har fått store skattefinansierte overføringer fra denne potten på 2000-tallet. I forrige periode fikk Høyre, riktig nok etter flere forslag og mange diskusjoner, vedtatt retningslinjer for utdeling av kulturmidler. I retningslinjene står det noe sånt som om at omfanget av aktiviteter for barn og ungdommer skal vektlegges ved tildeling. Hadde Nordkapp Høyre fått viljen sin i forrige periode, ville kun barn og ungdommer fått kulturmidler. Skal kommunen subsidiere kultur, bør subsidiene gå til de som trenger det mest og det har etter Høyres mening vært barn og ungdommer som er med i organisasjoner som har det organisatoriske på stell.

Som fraksjonsleder i forrige periode, håper jeg Marita Melsbø Nilsen viderefører Høyres linje på dette området. Det hadde heller ikke gjort noe om Høyre foreslo revidering av retningslinjene som vi fikk vedtatt.

Jeg antar at avdelingsstyret for Oppvekst og kultur tildeler kulturmidler på møtet i mai eller juni.

I min gamle FrP-tid foreslo jeg alltid at ingen skulle få skattefinansierte kulturmidler, men Fremskrittspartiet har endret politikk på dette området siden tidlig på 90-tallet.

Ingen kommentarer: