torsdag 19. februar 2009

Lars Helge Jensen med leserinnlegg om havna

I dagens utgave av Finnmarksposten har Lars Helge Jensen et leserinnlegg om prosessen som partiet har vært igjennom i Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Jeg synes leserinnlegget er greit og helt sikkert slik som Lars Helge opplevde saken.

Jeg er uenig med han, fordi jeg forholder meg til vedtak som partiet har fattet. Det finnes ikke et eneste vedtak om at Høyre skal lansere Erling Walsøe som ny leder av Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Hvis forslaget hadde kommet, kunne det sikkert fått flertall fordi Erling Walsøe er en dyktig fyr.

Denne saken beviser viktigheten av å fremme forslag, først i eget parti også i folkevalgte organ som formannskapet og kommunestyret. Er det noe et flertall i Nordkapp Høyre er dårlige på, er det å fremme forslag. Etter årsmøtet i mars bør partiet skolere tillitsmannsapparatet. Personer som ikke kan drive egen partiorganisasjon, kan umulig klare å drive en kommune.

Leserinnlegget til Lars Helge Jensen er ikke tilgjengelig på nett.

Ingen kommentarer: