mandag 16. februar 2009

Nytt leserspørsmål: Bør kommunestyret velge nye representanter i Havnerådet?

Det er på tide med et nytt leserspørsmål. Denne gangen ga spørsmålet seg selv, ettersom Nordkapps representanter i Havnerådet har skiftet ut styremedlem Svein Fredriksen, Nordkapp og Porsanger Havn IKS.

Bør kommunestyret skifte ut Kristina Hansen (ordfører) og Lars Helge Jensen (varaordfører) i Havnerådet?

Alternativene:
Ja
Nei

Eierkommunene i interkommunale selskap har all makt i selskapet, men kun gjennom representantskapet eller det som heter Havnerådet i Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Det betyr at eierskapet skal utøves i dette organet. Så langt i 2009 har ordføreren og varaordføreren utvist et aktivt eierskap. I 2008 var det kun ett eneste møte i Havnerådet. Det betyr en voldsom økning i aktiviteten i rådet på ett år.

Havnerådet består av tre representanter. Nordkapp har to, mens Porsanger har èn representant.

Meningsmålingen ligger til høyre (naturligvis), øverst på denne siden.

Ingen kommentarer: