tirsdag 17. februar 2009

Kommunestyret kan skifte ut havnerådsmedlemmer

Nordkapp kommunestyre kan skifte ut havnerådsmedlemmer som representerer Nordkapp kommune i Havnerådet. Det er noen få forutsetninger for skiftet, men disse skal, slik jeg ser det, være på plass.

Det er flertall i kommunestyret for et skifte. SV, Høyre og FrP er enige om hvordan et IKS skal drives. Denne alliansen utgjør 14 stemmer i kommunestyret. 13 uten Lars Helge Jensen, som har vært uenig med Høyres tolkning av IKS-loven, ifølge drøftelser på noen høyremøter.

Kommunestyrets flertall må også gå igjennom selskapsavtalen. Det kan være punkt i denne som må endres ved et eventuelt skifte. Jeg sier ikke at det er punkt i avtalen som må endres, men det kan være det. I tillegg må saken om valg av havneråd på sakskartet til kommunestyremøtet. Kommunestyret har allerede instruert ordføreren om en sak på det neste møtet, men flertallsalliansen må undersøke om denne saken også omfatter valg av havneråd. Hvis ikke, må partiene kreve at saken kommer på sakskartet i kommunestyremøtet som avholdes til våren. Kommuneloven tar for seg saksbehandlingsregler i folkevalgte organ.

Jeg er for valg av nye havnerådsmedlemmer fra Nordkapp. Jeg ønsker ro i selskapet, og tror ikke Nordkapp kommune og Porsanger kommune får ro med ordfører og varaordfører som Nordkapps representanter i Havnerådet. I tillegg er et valg en grei beskjed til Arbeiderpartiet og Høyre. Selv om partiene har ordføreren og varaordføreren, kan ikke representanter fra disse to partiene styre Nordkapp kommune som ei velforening.

Som politiker har jeg aldri brydd meg om havnestyret, eller det som var Nordkapp Havn KF i forrige periode og er Nordkapp og Porsanger Havn IKS i denne perioden. Det har vært kamp om posisjonene i havnestyret, men styret har aldri drevet med stor lokalpolitikk. De aller fleste av vedtakene har vært enstemmige. Slik var det da William Pedersen var leder av havnestyret og slik var det da Magne Johansen ledet havnestyret. Enstemmigheten rådet i forrige periode da Kristina Hansen var styrets leder, og det samme kan vi si om 2008 da Bjørn Ronald Olsen var styreleder i havneselskapet. I havnespørsmål har det ikke vært forskjeller mellom de politiske partiene i Nordkapp. Enigheten har vært rørende stor.

PS: Nordkapp Havn KF består fortsatt, men kun som et ”eiendomsselskap”.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg tror vi trygt kan overlate til noen andre enn den forutinntatte hobbyjuristen Bønna å avgjøre om de juridiske forutsetningene for et eventuelt valg av nytt havneråd er tilstede.

Jeg regner med at dette har administrasjonen i havna/kommunen full kontroll over.

Anonym sa...

Kan det være fordi det er Kristina og Lars Helge som er representantene? Ved å skifte ut disse, som du ikke har sansen for, vil man ifølge deg få ro i selskapet.

Solvik sa...

Anonym, helt klart og derfor har vi byråkrater i offentlig forvaltning som skal gi råd til politikerne om lovverket som til enhver tid gjelder.

Likevel er det slik jeg kjenner Lov om interkommunale selskaper og kommuneloven, rimelig klart at kommunestyret kan velge nytt havneråd. Spørsmålet er når det kan gjøres, i kommunestyremøtet i mars eller i et møte etter marsmøtet? Det er møteleder og/eller flertallet som bestemmer dette, i henhold til lovverket.

Jeg innrømmer at selskapsavtalen har jeg foreløpig lite kunnskap om, men jeg antar at det ikke ligger noen bomber i selskapsavtalen som eierne har vedtatt. Selskapsavtaler er skissert i Lov om interkommunale selskaper, § 4.

Solvik sa...

Anonym, jeg ønsket Kristina Hansen som ordfører i Nordkapp, men basert på et valgteknisk samarbeid, ikke en politisk avtale. At vi er veldig uenige i noen spørsmål, er ikke det samme som å si at jeg ikke har sansen for personen Kristina Hansen. Jeg har skrytt av henne på bloggen, men ikke i havnesaken.

Jeg og Lars Helge har et greit forhold. Vi er uenige i arbeidsmetodene. Jeg mener man skal fremme forslag. Lars Helge jobber mer ut fra innlegg fra talerstolen. Det hjelper ikke å skjelle ut Arbeiderpartiets politikk, når man samtidlig stemmer for den samme politikken, slik Lars Helge Jensen har gjort siden han ble innvalgt for Nordkapp Uavhengige Liste i 1991.

Jeg ønsker nye representanter i Havnerådet som er enige med flertallet i hvordan et IKS skal drives. Lars Helge har gjennom møter i Høyre sagt at han er uenig med flertallet i partiet. SV og flertallet i Høyre er enige i denne saken. Jeg vet også at FrP støtter tankene fra Høyres flertall.

Når jeg sier flertall i Høyre, mener jeg vedtak som er vedtatt i partiet. Jeg regner ikke med høyresympatisører som ikke har deltatt i partiprosessen.