onsdag 11. februar 2009

Nordkapp-ordføreren, den nye Obama?

Svarene på spørsmålet jeg har stilt på bloggen, tyder på at en del lesere mener Nordkapp-ordføreren er som Gud. Så langt har 11 lesere gitt ordføreren karakteren 6.

Ingen politikere er perfekte. Ingen fortjener en perfekt karakter. Det kommer heller ikke Barack Obama i USA til å få etter ett år som amerikansk president, selv om han fortsatt er veldig populær. For å få toppkarakter som ordfører eller politiker for øvrig, skal alle handlingene være perfekte. Er det noen som med hånden på hjerte kan påstå at Kristina Hansen er den perfekte politiker? Neppe!

Kristina Hansen når ikke Hans Arvid Hansen opp til knærne som politiker. Heller ikke han var perfekt, men han gjorde en veldig god jobb. Hans Arvid var ordfører i perioden fra 1991, og han representerte Arbeiderpartiet.

Delta i målingen, men tenk deg gjerne om før du stemmer. Ingen av Nordkapps politikere fortjener karakteren 6.

Om jeg prøver å påvirke avstemningen? Så absolutt!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Om du mener at ingen fortjener å få karakteren 6, er løsningen på dette enkelt: Du fjerner bare dette alternativet fra avstemingen.

Spøk til side;du sammenligner dagens ordfører med ordføreren for nesten 20 år siden. For at dette skal bli rettfredig, bør du også ta med de endringene som er skjedd på alle andre områder i den samme perioden.

Et enkelt stikkord her er kommunens økonomi. Prøv å foreta en sammenligning som viser hvilken av disse to ordførerne som står for den mest effektive bruken av de midlene kommunen har til disposisjon i de respektive ordførerperioder.

Uten å gjennomføre noen avansert og dyptgående analyse av dette, vil svaret uten tvil gi seg selv; nemlig dagens ordfører.

Jeg husker også Hans Arvid Hansens ordførerperiode, og kan ikke si at han hverken da eller nå fremstår som noen eksepsjonell ordfører.

Kan det være at ditt behov for å fremheve Hans Arvid Hansen skyldes at du og Fremskrittpartiet var årsaken til at han ble valgt til ordfører, etter at Ap hadde mistet flertallet i kommunestyret ved valget???

Solvik sa...

Hei anonym, Fremskrittspartiet var ikke årsaken til at Hans Arvid ble ordfører i Nordkapp. Vi gjorde et valgteknisk samarbeid med Arbeiderpartiet, men det gjorde også SV. Det betyr at Arbeiderpartiet fikk ordføreren med god margin i 1991. Jeg må legge til at Hansen ble gjenvalgt i 1993 med like god margin. Alle partene forholdt seg til avtalen. På denne tiden ble ordførerne valgt for to år av gangen av kommunestyret. I dag skjer valget for fire år. Det er egentlig litt dumt, basert på rotet i Nordkapp og Porsanger Havn IKS.

Grunnen til at jeg skryter av han som ordfører, er at Hansen er den første siden 1991 som har blitt gjenvalgt etter èn periode. Han startet på sin 2. periode i 1995 etter en solid nominasjonsprosess og et godt valg. Han sluttet dessverre da han ble rådmann. Ingen ordførere etter Hans Arvid Hansen har blitt gjenvalgt som ordfører i Nordkapp. Det sier faktisk ganske mye. Kristina kommer heller ikke til å bli gjenvalgt, og det er mitt tips. Overlever hun nominasjonen, kommer Arbeiderpartiet til å tape valget.

Det var nok enklere økonomisk på begynnelsen av 90-tallet enn i dag, men kun fordi politikerne ikke brukte mer penger enn kommunen hadde. Det ble gjort tøffe grep også med Hansen som ordfører, blant annet å flytte ungdomstrinn fra distriktene til Honningsvåg.