onsdag 18. februar 2009

Forskjell på venstre- og høyresiden

Mens venstresiden i norsk politikk vil skattelegge bedriftene i størst mulig grad, er høyresiden glad for at noen vil drive bedrifter som skaper arbeidsplasser og dermed betaler for velferden vi alle på en eller annen måte nyter godt av.

Finnmark SV vil ha ressursrentebeskatting på aktiviteten på Nordkapp-platået. Et sånt forslag vil forhåpentligvis Høyre aldri slutte seg til.

Skatt er en byrde, og ikke et gode slik SV-politikere ofte fremstiller det.

Ingen kommentarer: