mandag 23. februar 2009

Cathrine var den første med en bibliotekplan

Radio Nordkapp har intervjuet Cathrine Moen som nå jobber ved oppdrettsanlegget til Grieg Seafood på Laholmen. Før hun begynte på oppdrettsanlegget var hun biblioteksjef i Nordkapp.

Cathrine Moen var den første biblioteksjefen i Nordkapp som drev biblioteket etter en bibliotekplan som er vedtatt av kommunestyret. Det var Høyre og undertegnede som fremmet forslag om plandokumentet i forrige periode. Vi hadde et annet innhold i planen enn det kommunestyret vedtok. Likevel tar vi æren for at Nordkapp har et plandokument på bibliotekdrift. Bibliotekplanen er bare ett av mange eksempel på hvorfor politikerne må fremme forslag, hint, hint Lars Helge Jensen. Plandokumentet skal rullere i 2010.

Mitt forslag om en bibliotekplan i Nordkapp ble tatt dårlig imot i forbundet. Bibliotekansatte trodde Nordkapp Høyre gikk inn for å ødelegge folkebiblioteket. Våre forslag, som ble nedstemt, betydde tvert imot en styrking av biblioteket i forhold til lokalt innhold. Høyre er dessverre et bibliotekparti, og det tok vi hensyn til i forslagene som ble fremmet i avdelingsstyret og etterpå i kommunestyret.

Ingen kommentarer: