torsdag 30. oktober 2008

Noen bør invitere Randi Elvebakken på kaffe

Jeg har nettopp lest de to siste kommentarene i Finnmarksposten, fra torsdag 23. og torsdag 30. oktober. Det er fint at kommentarstoffet i media er friskt, men journalisten i Finnmarksposten har misforstått en del ting, for å uttrykke det på en veldig forsiktig måte.

Gunnar Frank Holst bør invitere journalisten på kaffe, slik at Finnmarksposten får inngående kjennskap til kommunens økonomi og vedtak fra kommunestyret om de økonomiske rammene. Den tidligere senterpartipolitikeren trenger nye innputt.

HT & IF og HT & IF Allianse bør invitere journalisten på kaffe, slik at Elvebakken får inngående kjennskap til hall- og baneprosjektet. Å sette flerbrukshallen opp mot skoler eller å kalle Nordkapp kommune for ”Honningsvåg Turn & idrettskommune” er så langt bak mål som det er mulig å komme. Flerbrukshallen er, selv om også dette prosjektet dessverre delvis blir finansiert av skatter, et pilotprosjekt. Det er bidrag fra næringslivet og privatpersoner en ikke har sett maken til siden turnhallen ble bygget for noen tiår siden i regi av Honningsvåg Turn & Idrettsforening.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Slutt å kritisere Elvebakken;-) Det har ALDRI vært så mosomt å lese FP som nå. Jeg morer meg på samme måte som når jeg leser Billy, Pondus m.m.

Solvik sa...

Sek, problemet er at journalistens skrift kan bli tolket som en sannhet. Det er så usant som det kan bli.

Skal Nordkapp kommune bevare skolemønstret, må politikerne foreta kutt på andre felt i driften. Det betyr tjenester eller tiltak som Nordkapp kommune i dag finansierer gjennom drift. HT & IF Allianse koster minimalt i skattefinansiert drift.

Jeg mener personlig at kommunen har penger til de viktigste oppgavene, men politikerne (vi) har ikke vært flinke nok til å prioritere. I tillegg kan en del av oppgavene organiseres på en annen måte.

Hadde ikke ordningen med momskompensasjonen var tilstede, vil jeg tro at hallen hadde vært bygget i privat regi.

Anonym sa...

Blir så rystet av denne kvinnens artikler. Hvem har ansatt henne?