tirsdag 28. oktober 2008

Rådmannen med brev til politikerne

Rådmann Gunnar Frank Holst har sendt brev til formannskapet, gruppelederne og partiene i Nordkapp. Brevet er kompliment til Høyre og Fremskrittspartiet. Noen vil hevde det er utidig at rådmannen blander seg inn i den politiske kampen. Jeg synes det var på sin plass, rett og slett fordi jeg er enig med administrasjonen i Nordkapp kommune.

Innholdet i brevet går på partienes amatørmessige holdning til innstillingsmøtene, spesielt møtet 16. oktober. Innstillingen var omtrent enstemmig, men i kommunestyret snudde partiene. Jeg kalte kommunestyret for amatører. Jeg er usikker på ordlyden i rådmannens brev, men han satte partiene på plass.

Et innstillingsmøte i formannskapet skal være formannskapsmedlemmenes råd til kommunestyret. Ut fra behandlingen i formannskapet, skal en være kjent med hva partiene mener i kommunestyret når saken/sakene sluttbehandles. Sånn fungerer det dessverre ikke i Nordkapp. Det er enkelt å ordne opp i uvanene gjennom litt skolering og bedre organisasjonskultur i partiene.

I forrige periode representerte jeg Høyre i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. I alle sakene, bortsett fra èn sak helt på tampen av perioden, fulgte Høyres kommunestyregruppe de rådene fraksjonen min ga i de ulike sakene. Det var en god tråd gjennom sakene. Det var hele tiden klart hva Høyre mente når oppvekst- og kultursakene kom til kommunestyret. Den organiseringen Høyre hadde i Oppvekst og kultur i forrige periode, må de andre partiene få i formannskapet i denne perioden. Hvis ikke kan rådmannen komme til å sende flere skarpe brev til politikerne.

Kommuneloven definerer rådmannen som overordnet i administrasjonen, men legger ikke fullmakter til rådmannen uten at disse delegeres fra kommunestyret. Dette gir seg utslag i at kommunene har ulik praktisering av rådmannsrollen. Jeg håper Nordkapp kommunestyre deler min oppfatning av rådmannsrollen.

Ingen kommentarer: