mandag 27. oktober 2008

Mener Solvik tar feil

Hvis undertegnede tar feil, er det svært gledelig. Det betyr at aktører som kjemper om gjester får mulighetene til å praktisere et strengt regelverk på en liberal måte. Ingen ting tyder på at jeg tar feil.

Etter at jeg skrev at Nordkapp kommune bryter alkoholloven, har jeg fått noen telefoner. I kommunen mener enkelte saksbehandlere at det er lov med ordene ”salg av øl og vin” i en reklame. Jeg håper saksbehandleren har rett, men vet at vedkommende tar feil.

Alkoholloven kan dessverre ikke misforstås. Øl og vin er alkoholholdig drikke. For å illustrere det strenge regelverket har jeg funnet frem noen sammenlignbare saker. Sakene illustrerer et strengt regelverk som det dessverre er bred politisk enighet om å bevare.

-Sosial- og helsedirektoratet vedtok at Hansas reklamekampanje for vørterøl er ulovlig, en sak fra Liberaleren. Er vørterøl ulovlig, er også øl det.

-Brann får ikke lenger ha Hansa-reklame på Brann stadion. Dermed må setene som viser Hansa-navnet fjernes, en sak fra NRK. Når rusmiddeldirektoratet ikke godtar en logo, vil det samme direktoratet neppe godta ordet øl i en reklame.

-Ringnes ble truet med tvangsmulkt om de beskrev ølsmak på nettsidene sine, en sak fra Nettavisen. Det var faktisk bildet av skummet som gjorde byråkratene i Oslo opprørt. Håpløst, ikke sant?

-Det finnes noen eksempel der staten godtar alkoholreklame, men det skjedde først etter at Sosial- og helsedirektoratet hadde gitt flyselskapet SAS Braathens tillatelse til å ha magasinet Scanorama i stolryggen på SAS-fly i innenriksfart, en sak fra Liberaleren.

Norsk alkohollovgining er streng, håpløs streng. Derfor er det litt artig at Nordkapp kommune, som er en del offentlig sektor, bryter alkohollovgivningen. Jeg håper dem som mener kommunen skal ha lov til å skrive ”salg av øl og vin” i en reklame nå jobber for å liberalisere alkoholloven.

Ingen kommentarer: