tirsdag 28. oktober 2008

Solvik tok feil

Jeg legger meg flat og innrømmer at jeg tok feil. Det betyr samtidig at det åpner seg nye muligheter på markedsføring for bedrifter som har skjenkebevillinger.

Jeg mente at Nordkapp kommune brøt alkoholloven med sin reklame for Nordkapp kino og lørdagens forestilling. Etter en kort samtale med en saksbehandler i Helsedirektoratet er konklusjonen at alkoholloven ikke er brutt. Det er lov med en enkel beskrivelse av bevillingen. Når Nordkapp kino har det vi omtaler som ambulerende skjenkebevilling for øl og vin, er det lov å annonsere med øl og vin, slik kinoen gjør foran lørdagens arrangement.

Jeg legger meg flat og beklager oppstyret jeg skapte på rådhuset. Jeg må likevel stå fast at alkoholloven er streng, unødvendig streng. Hele loven bør avvikles eller liberaliseres kraftig, men dessverre er det få som er enig i et slikt standpunkt.

Ettersom reklamen tydeligvis er lovlig, linker jeg opp dokumentet som ligger på nettstedet til Uteliv i Nordkapp. Jeg oppfordrer forresten så mange som mulig til å delta på arrangementet. Abba, øl og vin er en herlig blanding.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nordkapp kino har i forkant av anonseringen av Mamma Mia arrangementet 1. november sjekket ut lovligheten i teksten ang øl/vin salg med de som er satt til å forvalte alkohol loven i Nordkapp kommune. Nordkapp kommune innehar en betryggende høy kompetanse på dette felt. Det er synd ikke Solvik velger å sjekke terrenget før han fyrer løs. Det å skape debatt er både spennede og nødvendig. Men i noen tilfeller er det helt unødvendig bruk av ressurser. I dette tilfellet ble det i tillegg urettmessig kritikk av den jobben ansatte i kommunen er satt til å gjøre. I så måte aksepterer jeg på vegne av flere hans unskyldning, tilgivelse er en god egenskap å ha har jeg lært. Jeg oppfordrer videre til å trå litt mer varsomt. Til slutt vil jeg også bare poengtere at det er ikke Nordkapp kino som søker ambulerende skjenke bevilgning til dette arrangementet, men utestedet Z. Kinoen samareider med ulike aktører i næringslivet lokalt i forbindelse med slike prosjekter. Kinoen skal primært konsentrere seg om film visninger og kiosk og rammen rundt visningene. Ut over dette ønsker vi å trekke inn kommunens næringsliv, noe som har hatt en veldig positiv utvikling i den siste tiden og er positivt for alle parter.
Mvh
Edelh Ingebrigtsen
Kinosjef Nordkapp kino

Solvik sa...

Edelh, jeg gjorde uten tvil feil, på grunn av ordene øl og vin. Jeg forholdte meg kun til alkoholloven, ikke til forskriften. Jeg har også skrevet om mange eksempel (på Liberaleren) der direktoratet har grepet inn ovenfor ulike aktører. Eksemplene er syke, noe som er nevnt i artikkelen som ble publisert på Liberaleren i dag.

Når kinosjefen går i bresjen for å servere alkohol, håper jeg byråkratiet i Nordkapp stiller seg positiv til en liberal alkoholpolitikk. Det er ikke veldig mange år siden jeg fremmet forslag og debatterte mot Nordkapp kommune (byråkratene i Helse- og sosialsektoren,) for en liberal alkoholpolitikk i Nordkapp. At kinosjefen går i bresjen for øl og vin viser at holdningene er endret.