tirsdag 21. oktober 2008

Dialog

Kan jeg foreslå en dialog mellom Nordkapp kommune og Repvåg Kraftlag? Ja, jeg foreslår det uansett hvilke holdninger som råder på rådhuset i Honningsvåg.

Etter at jeg skrev Kjipe Oddbjørn har jeg fått e-poster fra personer som mener det er mulig å realisere verdier i Repvåg Kraftlag, i tråd med formannskapets innstilling til kommunestyremøtet som er på torsdag. Jeg er fortsatt uenig, selv om jeg har fått en lang e-post som virkelig prøver å sette meg på plass. Å gjøre de grepene som administrasjonen ønsker, tar tid, lang tid. Derfor er det unaturlig å budsjettere med kraftlagsmillioner i økonomiplanperioden. Eller en kan budsjettere med pengene, men det er fantasipenger. Fylkesmannen i Finnmark liker ikke fantasipenger i kommunale budsjett.

I offentlig sektor tar ting tid, veldig lang tid. Det er Nordkapp kommune et godt bevis på ettersom politikerne har beslutningsvegring i viktige saker. Ingen av de store partiene i Nordkapp har for perioden 2007 til 2011 programfestet store endringer i Repvåg Kraftlag. Det er heller ikke en fordel når verdier skal realiseres.

Den nye samvirkeloven får konsekvenser for Repvåg Kraftlag AL. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. Jeg vet at kraftlagets administrasjon har planer for å følge opp denne loven. I forbindelse med dette arbeidet er det naturlig å spille inn ballen som kommunens administrasjon og noen politikere ivrer etter.

Jeg er ikke imot å realisere verdier i Repvåg Kraftlag. Jeg er sannsynligvis èn av de største tilhengerne av omorganisering av Repvåg Kraftlag, basert på min ideologiske overbevisning. I perioden 1999 til 2003 gikk Høyre til valg på å omdanne selskapet til aksjeselskap, etter at jeg fremmet forslaget i programprosessen. Av ulike grunner ble ikke valgkampløftet fulgt opp i folkevalgte organ, og Repvåg Kraftlag er fortsatt et andelslag og en god samarbeidspartner for flere kommuner i vårt nærområde. Nå må Nordkapp kommune ta samarbeidet med Repvåg Kraftlag på alvorlig. Kommunen bør gå i dialog med selskapet om fremtidens muligheter og utfordringer.

Ingen kommentarer: