mandag 13. oktober 2008

Råd til valgkomiteen

Hvis valgkomiteen i fotballgruppa ønsker gjenvalg på undertegnende, bør medlemmene i komiteen ikke kontakte meg denne uken. Jeg er møkklei HT & IF akkurat nå. Jeg er lei av å dele min tid med andre. Jeg er lei av å være en del av en idrettsbevegelse som er gjennomregulert. At idrettsforbundet pålegger medlemsorganisasjonene om å kreve vandelsattest gjør meg ikke mindre frustrert.

Jeg er selvfølgelig imot misbruk, både av barn, ungdom og voksne. Jeg tror rett og slett ikke på et påbudt. Jeg mener at når en person har gjort opp for seg, har personen rett på en ny sjanse. Dessuten regulerer dette seg selv. Ingen organisasjoner engasjerer, med vilje, tillitsmenn som truer oppslutningen. Tvilsomme personer vil være et hinder for organisasjonens oppslutning og dermed utvikling. Dessuten er vandelsattest en falsk trygghet. Det er ikke en garanti mot seksuell misbruk av små barn. Saken ble i dag behandlet av hovedstyret som gir styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité full oppbakking.

På tide med en black russian før det er sengetid. Det fortjener jeg. Kanskje ser jeg lysere på livet allerede i morgen.

Ingen kommentarer: