tirsdag 28. oktober 2008

Hovedstaden til Nordkapp?

Jeg foreslår å legge Norges hovedstad til Nordkapp. Nei, jeg er ikke full. Jeg er bare like useriøs som det Kjell Ivar Vestå er. Lederen av Kystpartiet vil flytte hovedstaden fra Oslo til Trondheim, ifølge Kommunal Rapport.

Det er en gåte at såkalte oppegående politikere ønsker en gammeldags løsning. I en moderne tid, der reiseavstander kortes av effektive reisemåter og moderne teknologi gjør mange arbeidsplasser uavhengig av sted, burde en geografisk flytting av statlig administrasjon og hovedstad være gårsdagens løsning.

Respekten for Kystpartiet har ikke økt hos meg, selv om Arne Basso har forlatt partiet.

Ingen kommentarer: