mandag 27. oktober 2008

Nordkapp kommune med alkoholreklame

Dersom det var en liberaler som annonserte for alkohol, ville jeg aldri nevnt det på bloggen min. De fleste liberalister vil oppheve alkoholloven eller liberalisere loven kraftig. Det blir litt annerledes når Nordkapp kommune driver reklame for alkohol.

I kapitel 9, § 9-2 står det følgende:
Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester. Departementet gir forskrifter om avgrensing, utfylling, gjennomføring av og unntak fra bestemmelsene i første ledd. Departementet kan gjøre ytterligere unntak fra forbudene når særlige grunner foreligger.

Artikkel for arrangementet på Nordkapp kommunes nettsted. Det er laget reklamemateriell med tilsvarende budskap. Ettersom jeg ikke har rettigheter til materiellet, linker jeg ikke opp annonsen.

Nordkapp kommune beviser med sitt brudd at alkoholloven er helt unødvendig, og at det ikke er noen katastrofe om aktører driver reklame for salg av alkoholdig drikke. For flere artikler om en liberal alkoholpolitikk, besøk Liberaleren.

PS: Det er Nordkapp kommune som har ansvaret for tilsyn med bevillingsinnehavere i Nordkapp. :)

Ingen kommentarer: