torsdag 16. oktober 2008

Det beste spørsmålet

Jeg har ikke skrevet mye om kommunestyremøtet som var på tirsdag. Det er faktisk med vilje ettersom jeg jobbet for radioen under møtet. Jeg må likevel gi skryt til Ottar Hansen, Arbeiderpartiet. Han spurte det beste spørsmålet under møtet, et spørsmål som ble besvart av Gunnar Frank Holst.

I hele forrige periode tok jeg opp kommuneøkonomien i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Vi fremmet mange forslag på innstramninger, alt fra skolenedleggelser til kutt i ulike støtteordninger. Spesielt SVs representanter latterliggjorde forslagene, fordi partiets representanter mente kommuneøkonomien ikke var så dårlig som jeg fremstilte den.

Jeg håper noen av SVs politikere angrer på jobben dem gjorde i forrige periode. Svaret som Gunnar Frank Holst ga kommunestyret er et godt bevis på at jeg, og dermed Høyre, hadde rett i kritikken av kommuneøkonomien. Og ja, jeg og min fraksjon fremmet mange forslag på omstillinger i kommunal sektor.

Ingen kommentarer: