torsdag 9. oktober 2008

Kommunen må vedta rutiner

I går ble det kjent at Fagforbundet Nordkapp ikke visste at rengjøring av kommunale bygg blir satt ut på anbud. Riktig nok er dette en ny sak, men en gammel problemstilling. Nedleggelsen av Nordvågen skole ble behandlet flere ganger av politikerne fordi kommunen ikke fulgte malen som bør følges når kommunen omstiller driften.

Politisk er jeg uenig med Marith Bakkevoll, men vi er enige om at rutinene må forbedres. Nordkapp kommune må gå igjennom saksgangen når vedtak blir fattet, slik at kommunen følger både avtaleverk og lovverk. Alle er tjent med minst mulig unødvendig støy i forbindelse med omstillingsprosessen som må komme i Nordkapp kommune.

For øvrig er det merkelig at Fagforbundet Nordkapp ikke visste om denne saken før den kom på nettstedet til Radio Nordkapp. Nyheten ble offentliggjort på kommunens nettsted i god tid før Radio Nordkapp grep fatt i saken.

Ingen kommentarer: