onsdag 1. oktober 2008

Dagens nyhet fra kommunen

Dagens nyhet på nettstedet til Nordkapp kommune er anbudskonkurranse for renhold i Nordkapp kommune. I den korte meldingen står det at Nordkapp kommune gjennomfører anbudskonkurranse for renhold i kommunens bygg. For informasjon og konkurransegrunnlag kontakt: Finnut Consult AS.

Dette er høyrepolitikk i praksis. Anbudet medfører sannsynligvis og forhåpentligvis en billigere tjeneste, og dermed frigir kommunen penger til andre viktige felt eller merforbruket i kommunal sektor reduseres. Konkurranse på tjenester betyr kort beskrevet mer igjen for pengene!

Ingen kommentarer: