mandag 27. oktober 2008

Syversen på Facebook

Mine damer og herrer, Ulf Syversen er på Facebook. Fordelen med å ha gammelordføreren på nettsamfunnet, er at det ikke koster skattebetalerne èn eneste krone.

Ingen kommentarer: