tirsdag 7. oktober 2008

Tøff budsjettprosess

Alle som håpet regjeringen skulle forenkle budsjettprosessen i Nordkapp, er skuffet. Regjeringen anslår at Nordkapp kommune vil få 141 millioner kroner i frie inntekter i 2009. Dette anslaget er i alle fall 10 millioner kroner for lavt for dem som ikke ønsker omstillinger i kommunal sektor.

Regjeringens forslag til statsbudsjett er et nytt signal på at Nordkapp må endre kursen, en kurs jeg kaller høyre. Når jeg skriver høyre, mener jeg betydelig lengre til høyre enn det Nordkapp Høyre har stått for de siste årene. Hvis ikke kursen endres, kommer dette til å gå galt i form av medlemskap i den fæle ROBEK-klubben.

Ingen kommentarer: