torsdag 23. oktober 2008

Sosialdemokraten Basso

Da er Arne Basso der han hører hjemme. Fra kommunestyrets talerstol informerte Basso at han hadde meldt seg inn i Nordkapp Arbeiderparti. For oss som følger det politiske sirkuset i Nordkapp, er innmeldelsen ingen bombe. Arne Basso har som representant for Kystpartiet hatt mange oppslag i media, men han har omtrent aldri fremmed forslag. Han har stemt sammen med Arbeiderpartiet i de fleste saker. Derfor er det naturlig at han er medlem i partiet som han støtter seg til politisk.

Arne Basso er en typisk sosialdemokrat. Han elsker skattefinansierte utgifter, og er èn av mange politikere som har vært med på å kjøre kommunens økonomi i grøfta.

Det var i oktober 2007 at det ble kjent at Arne Basso hadde meldt seg ut av Kystpartiet. Han er valgt inn i kommunestyret på Kystpartiets program.

Ingen kommentarer: