torsdag 16. oktober 2008

Nordkapp med mindre makt i fylkestinget

Ulf Syversen har fått permisjon fra vervet som fylkestingsrepresentant. Permisjonen gjelder ut 2008.

Syversen søkte om permisjon fordi han for tiden innehar stillingen som regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark.

Selv om Ulf Syversen er en typisk sosialdemokrat, har jeg sansen for han. Jeg har egentlig aldri lagt skjul på det heller. At Syversen ikke er i fylkestinget når politikerne vedtar budsjettet for 2009 er ikke en fordel for Nordkapp. Nå kan politikere fra Kirkenes, Vadsø og Alta angripe Nordkapp maritime fagskole og videregående skole, uten å bli satt på plass. La oss håpe på få angrep, for skolens skyld.

Ingen kommentarer: