onsdag 22. oktober 2008

Diskusjon med Werner Hansen

Jeg har nettopp lagt på telefonen. Jeg har vært i en heftig diskusjon med sosialdemokraten Werner Hansen. Det ble fartsfylt, men fordelen med Solvik og Hansen er at vi kan være rykende uenige, og likevel hilse på hverandre når vi møtes neste gang. Vi kan faktisk også møtes for en øl eller konjakk, selv om gamle Hansen ofte blir fort beruset.

Diskusjonen gikk på kommunebudsjett generelt og Repvåg Kraftlag spesielt. Hansen mener høyresiden ikke bryr seg om de nære ting i lokalsamfunnet, og ga Nordkapp Høyre en skyllebytte av dimensjoner. Jeg er uenig, fordi Nordkapp Høyre ikke har fremmet dramatiske forslag i økonomisk politikk i Nordkapp. Høyre har vært og er så lik Arbeiderpartiet som det er mulig å bli. Høyre har i Nordkapp ikke fremmet mange konkrete forslag som går på konkurranseutsetting eller privatisering. Jeg minner om Liberalerens definisjon av begrepene. På dette feltet er Liberaleren en fasit. Nordkapp Høyre har ikke foreslått å privatisere Repvåg Kraftlag AL, selv om partiet, etter forslag fra undertegnede, hadde denne tanken i programmet for perioden 1999 – 2003.

Jeg derimot ønsker, i motsetning til det Nordkapp Høyre har gjort politisk, en betydelig grad av privatisering av tjenester. Det som ikke lar seg privatisere, på grunn av lovverket, bør konkurranseutsettes. Jeg ønsker en minimal kommunal sektor. Jeg ønsker at Nordkapp kommune skal sette grenser for politikk. Hansens påstand er at det går det til helv…. med Nordkapp. Jeg er selvsagt uenig, fordi privat sektor er minst like omtenksom som offentlig sektor. Bare tenk på idrettsbevegelsen i Nordkapp som er en viktig del av privat sektor. Vi har fotballag, vi har handballag, vi har turning selv om kommunen ikke står for driften eller finansierer driften. Vi har også butikker, uteplasser osv, selv om tilbudene/tjenestene ikke er skattefinansierte.

Smak på påstanden ”da går det til helv… med Nordkapp”.
Nordkapp kommune er godt plassert til venstre når det gjelder politikk. Det er faktisk sosialdemokratene, helt uavhengig av parti, som har styrt og styrer Nordkapp. Likevel er økonomien skral, vi har nedgang og fraflytting. Sosialdemokratene har fint klart å kjøre det meste i grøfta, uten innblanding fra en liberal høyreside.

PS: Bildet er av Werner Hansen, en søt, hissig sosialdemokrat som har vært med å styre Nordkapp, uten spesielt stort hell.

Ingen kommentarer: