mandag 6. oktober 2008

Solvik avslører: Partifinansieringen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kystpartiet har ikke innberettet sine inntekter for 2007 innen 15. august 2008, viser partifinansieringen for partiene i Nordkapp.

Det naturlige spørsmålet er hva partiene har å skjule? Sannsynligvis ingen ting, kun dårlig organisering i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kystpartiet. De tre partiene har uansett ikke fulgt regelverket.

Partiloven pålegger alle organisatoriske ledd av registrerte politiske partier å rapportere inn sine inntekter årlig til et sentralt register.

Inntektsberetningene inneholder en fullstendig oversikt over partiorganisasjonenes inntekter fordelt på offentlig støtte, inntekter fra egen virksomhet, bidrag fra privatpersoner og andre, samt interne overføringer. I tillegg skal bidragsytere som gir gaver til en samlet verdi på over 30 000 kr til en hovedorganisasjon, 20 000 kr til en fylkesorganisasjon eller 10 000 kr til en kommuneorganisasjon identifiseres. Det sammen gjelder bidragsytere som partiorganisasjonen har inngått skriftlige politiske eller forretningsmessige avtaler med.

Partiorganisasjoner med mindre enn 10 000 kr i inntekter, unntatt offentlig støtte, er fritatt fra å rapportere sine inntekter. De er pliktige til å avlegge en erklæring om dette. Partiorganisasjoner som ikke overholder sin plikt i form av inntektsberetning eller erklæring fremgår også av offentliggjøringen, ifølge nettstedet partifinansiering..no.

Til Senterpartiets forsvar kan jeg si at partiet har lagt driften på is. Om det er en god unnskyldning, vil ikke jeg svare på.

Ingen kommentarer: