mandag 6. oktober 2008

Blir lik min mor

Jeg begynner å bli skummel lik min mor. Jeg tenker ikke på alle kiloene, men den sosialdemokratiske tankegangen. Nå må jeg, på grunn av et vedtak i Nordkapp idrettsråd, forsvare skattefinansierte kulturmidler.

Til mitt forsvar kan jeg si at dersom Stortinget hadde fjernet eller liberalisert lotteriloven, hadde skattefinansierte kulturmidler vært et fremmedord. Det er kun Fremskrittspartiet på Stortinget som vil liberalisere denne loven drastisk.

Tiden er inne for å ta sovetablettene. Noe drastisk må jeg gjøre når jeg forsvarer skattefinansiert forbruk.

Ingen kommentarer: