torsdag 30. oktober 2008

Lite støy om budsjettet

Gunnar Frank Holst, konstituert rådmann i Nordkapp, sier til Radio Nordkapp at det har vært lite støy om budsjettprosessen i år, til tross for kuttlisten fra rådmannen. Han har rett. Bortsett fra noen få oppslag i Finnmarksposten og Finnmark Dagblad har det vært få reaksjoner så langt.

Rådmannen skryter av kommunens interne informasjonsprogram. Det kan godt hende Nordkapp kommune har gjort en god jobb internt, men jeg tror borgerne har skjønt at kommunen bruker for mye penger. Når en privatperson, en bedrift eller en kommune bruker altfor mye penger år etter år, må noe gjøres. Det poenget skjønner borgerne, og det er hovedgrunnen til lite støy.

Forøvrig er det svært gledelig at jeg mottar signal på at mange borgere ønsker ærlige politikere som voterer i tråd med meningene sine. Mange i Skarsvåg er uenige med Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti, som fulgte rådmannens innstilling om Skarsvåg skole, men dem jeg har kontakt med setter pris en avgjørelse om skolens fremtid. Mest av alt frykter store deler av Skarsvåg å bli lurt, slik Nordvågen ble lurt i skolespørsmålet i budsjettet for 2008.

Ingen kommentarer: