tirsdag 21. oktober 2008

Kjipe Oddbjørn

Kommunen er blakk, og hvordan få budsjettet for 2009 til å gå opp? Jo, la oss ta ut noen verdier av Repvåg Kraftlag AL. La oss glemme at Nordkapp kommune bare er èn av mange eiere i andelslaget. Hvorfor nøye seg med 5 millioner kroner når vi først snakker om fantasipenger. Jeg vil doble beløpet, la oss si ti millioner.

*galgenhumor*

Ingen kommentarer: