onsdag 7. september 2011

En valgkamp nesten kjemisk fri for motsetninger

TV-kanalene har begynt å drive reklame for partilederdebattene som er i helgen. Det betyr at valgkampen nærmer seg slutten. I Nordkapp har det vært en valgkamp nesten kjemisk fri for motsetninger. Det skal være teoretisk umulig i et demokrati der seks ulike partier stiller til valg. Det er helt utrolig at det er mulig!

Nå kan det fortsatt komme noen bomber i morgendagens Finnmarksposten, i radioens sendinger på torsdag og fredag og i Finnmark Dagblad torsdag, fredag og lørdag. Jeg må innrømme at jeg tviler på at noen stridsspørsmål dukker opp helt på tampen av valgkampen. I Nordkapp er det i stor grad tverrpolitisk enighet og lokalsamfunnet består, i alle fall av dem som er på valg, i stor grad av sosialdemokrater. Sørgelig!

Et hederlig unntak er Nordkapp Venstre som i brev til Fagforbundet forteller at de ønsker konkurranseutsetting og privatiseringer. Høyre og FrP besvarte aldri henvendelsen fra Fagforbundet Nordkapp.

Ulf Syversen har kjørt en gimmick med Arbeiderpartiet – mer enn musikk. Et skudd mot Nordkapp SV. Morsomt ja, men ikke en berikelse for debatten.

Nordkapp SV har frontet Nordkapp-saken, altså mer penger til kommunen fra Nordkapp-platået. SVs store problem er at det er bred politisk enighet om dette sosialistiske standpunktet. Høyre, Arbeiderpartiet og FrP, ønsker mer penger i kommunekassen for å finansiere kommunale tilbud. De burde sagt at kommunen har penger nok, men må bruke mindre penger enn det vi gjør. Forskjellene som er mellom partiene på dette området, er retorikken.

Det har vært ordvekslinger mellom Kjellbjørg Mathiesen og Lars-Helge Jensen i Finnmarksposten om Nordkapp Reiseliv, ett leserinnlegg hver. Ikke akkurat mye politikk i innleggene.

Det er tragisk med så stor enighet i en valgkamp. Hvordan skal velgerne klare å skille mellom partiene? På de aller fleste områder blir konkurranse trukket frem som noe positivt, fra konkurranse i luftfart til konkurranse om å selge brød. Konkurranse må det også være om politiske løsninger. I denne valgkampen har politikerne, etter min mening, bevist at de er enige, men de kjemper om posisjoner, status og godtgjørelser. Borgerne i lokalsamfunnet er taperne!

Ingen kommentarer: