fredag 2. september 2011

Kandidaten 2011

Vi har laget egen kategori for personene som deltar i serien Kandidaten 2011 på Liberaleren. Vil du lese hva politikere som ønsker en bedre og mer effektiv kommunal sektor mener, besøk Liberaleren.

Dette er politikere som tenker helt annerledes enn det vi er vante til fra Nordkapp kommunestyre.

Ingen kommentarer: