fredag 2. september 2011

Solvik som sosialdemokrat

Dersom jeg hadde fremtredende rolle i SV eller Arbeiderpartiet, måtte gud forby, ville jeg ha gått igjennom Nordkapp kommunes budsjettvedtak, gjerne fra 1999 og frem til vedtakene som ble fattet før jul i fjor. I en slik gjennomgang vil en finne at Høyre i veldig stor grad har vært på linje med Arbeiderpartiet og SV i økonomiske spørsmål. I en del av årene har vedtakene vært enstemmige, til tross for at kommunen lånefinansierte driften gjennom momskompensasjonen som kommunen fikk i prosjektet Honningsvåg skole.

Ifølge Radio Nordkapp gir Høyres Lars-Helge Jensen Arbeiderpartiet og SV skylden for kommunens økonomi. Den påstanden blir ikke tilbakevist før noen ser på budsjettene som Nordkapp kommunestyre har vedtatt. Budsjettet for 2011 var for eksempel enstemmig vedtatt.

Det er artig med politisk spill, men spill redelig.

Ingen kommentarer: