mandag 5. september 2011

Færre rådhus kan gi redusert eiendomsskatt

NyAnalyse har for andre gang publisert et byråkratibarometer.

Barometeret viser et stort potensial for lavere utgifter til administrasjon i norske kommuner. NyAnalyse mener kommunestørrelse er en viktig indikator for at en kommune gjør det godt i barometeret. Kommunesammenslåinger kan frigjøre penger på kommunebudsjettene til bedre tjenester over tid.

Barometeret finner store forskjeller i administrasjonsbyrde i kommuner med omtrent samme innbyggertall. Det viser at lærdom fra de som styrer godt i en region må benyttes til å bidra i andre kommuner.

I pressemeldingen skriver NyAnalyse at færre rådhus gir flere sykehjem. Det er for så vidt korrekt, selv om kun fantasien setter grenser på hva politikerne kan bruke effektiviseringsgevinster til. Redusert eiendomsskatt er å foretrekke fremfor å bygge nye kommunale institusjoner.

Om Nordkapps plass på listen.

Ingen kommentarer: