mandag 12. september 2011

Ordførerens hjørne

Mange ordførere har fått en del av kommunens nettsted som de kan bruke til å markedsføre seg selv, politikken som de fronter og kommunen.

Noen ordførere er flinke til å skrive jevnlig på kommunens nettsted, mens andre bruker ordførerens hjørne relativt sjelden. I dag var det store oppslag, blant annet på Nordlys.no, om at ordføreren i Torsken kommune, Fred Ove Flakstad, bruker sitt hjørne til å drive valgkamp.

Har ordføreren egne sider på kommunens nettsted, bør det være tillatt å oppdatere sidene. Det blir først problematisk den dagen ordføreren skal redigere nettstedet, altså overta redaktøransvaret for kommunen på nett. Det kan gi opposisjonen, kommunens ansatte og innbyggerne en politisk propagandamaskin som kun jobber for deler av kommunestyret. Det er ikke en ordfører verdig.

Fred Ove Flakstad har ikke vært aktiv på kommunens nettsted, men han har publisert poster siden 2007. Han burde bruke ordførerens hjørne langt mer enn han har gjort.

Opposisjonspolitikere som er imot at ordføreren skal ha egen tumleplass på nett, bør ta dette opp på en formell måte. Gjerne i formannskapet. Inntil det skjer, er det mer enn greit at ordføreren fyller ordførerens hjørne på internett.

Vår ordfører hadde ordførerens hjørne på kommunens nettsted da hun startet i vervet for fire år siden. Ettersom hun sjelden skrev noe, ble denne vignetten tatt bort fra nettstedet. Jeg skulle gjerne sett Kristina dele tankene hun har med leserne av kommunens nettsted.

Ingen kommentarer: