torsdag 1. september 2011

Synes synd på FrPerne

Renate Olsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, har levert valgprogrammet for kommende valgperiode til meg. Det er ganske stor sprik mellom deler av det som står i programmet og det Fremskrittspartiet har gjort i kommunestyret i inneværende periode. Jeg synes litt synd i fremskrittspartipolitikerne lokalt, og har ikke tenkt å kritisere mer enn det jeg allerede har gjort.

Valgprogrammet er partiets kontrakt med velgerne. Når en borger stemmer på et parti, for eksempel Fremskrittspartiet, forventer de fleste oppegående mennesker at partiet fronter den politikken partiet har gått til valg på. For Fremskrittspartiet betyr det å være motstandere av dobbel beskatning, noe blant annet eiendomsskatten innebærer for innbyggerne i Nordkapp. Det med å være imot dobbel beskatning er ikke mine ord, men hentet fra Nordkapp Fremskrittspartis partiprogram for kommende periode.

Jeg håper fortsatt en del borgere stemmer på Fremskrittspartiet mandag 12. september, men jeg ønsker meg et FrP som fronter fremskrittspartipolitikk og ikke et parti som er et haleheng til Arbeiderpartiet og Høyre. FrP-velgerne fortjener fremskrittspartipolitikk i Nordkapp kommunestyre.

2 kommentarer:

Pleym sa...

Skal Nordkapp få liberalisme de neste fire årene må man kanskje stemme Venstre?

Solvik sa...

Pleym, Venstre er et godt alternativ.