fredag 9. september 2011

379. plass

På rangeringen Norges beste kommune, i regi av Dagbladet, ligger Nordkapp på 379. plass. Det er katastrofalt dårlig, selv om det er mulig å angripe noen av tallene i undersøkelsen. Vi gjør det dårlig og det er tverrpolitisk enighet om at Nordkapp skal være dårlig i norsk sammenheng.

Enighet eller samarbeidslinjen har vært en katastrofe for lokalsamfunnet. Det bør være et tankekors for spesielt Nordkapp Høyre og Nordkapp FrP. Mangel på en alternativ kurs er et dårlig signal. Hvordan skal vi forbedre oss når ingen kommer med nye løsninger? Det må være konkurranse om de politiske løsningene!

2 kommentarer:

Asbjørn sa...

I forrige Fp hadde Høyre et innlegg om skolesituasjonen i Nordkapp. I Dagbladets undersøkelse fremkommer at Nordkapp er nr 403 av 404 kommuner hva gjelder skoler i Norge.

Ytterligere kommentarer (leserinnlegg i Fp) skulle være unødvendige.

Solvik sa...

Asbjørn, sant nok. Høyres problem på skole, sammen med resten av “opposisjonen” er at ingen har fremmet konkrete forslag for å forbedre innsatsen i denne delen av kommunens virksomhet i inneværende periode. I 2003 – 2007 fremmet Høyre flere forslag, men de fleste gikk på skolestrukturen som tilslutt ble vedtatt av kommunestyret mot SVs og SPs stemmer.

Leserinnlegg eller innlegg fra talerstolen er kun retorikk, ikke konkret politikk.