tirsdag 6. september 2011

Fortsatt ROBEK for Nordkapp

Selv om Fylkesmannen i Finnmark har gitt beskjed til Kommunal- og regionaldepartementet om at Nordkapp skal ut av ROBEK, står vi fortsatt på listen i artikkelen som Aftenposten publiserte mandag kveld.

ROBEK er flaut. Nordkapp havnet der til tross for klare advarsler fra rådmannen over flere år. Vi havnet på listen fordi det var tverrpolitisk enighet om den økonomiske politikken da Honningsvåg skole ble bygget ut. Istedenfor å bruke momskompensasjonen i prosjektet, ble pengene puttet inn i driften. I praksis lånefinansierte Nordkapp kommune driften i flere år. Kunstig tilførsel av penger utsatte grep politikerne måtte ta. Da jeg påpekte dette i avdelingsstyret, blåste de andre politikerne av advarslene.

Høyre skal ha ros for å advare fra talerstolen i kommunestyret og formannskapet/avdelingsstyremøtene, men det ble fremmet få konkrete forslag det ble votert over. De første ordentlige kuttforslagene var å omlegge skolestrukturen og forslaget kom fra medlemmer i et eget utvalg som gikk igjennom skolene og undertegnede i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Forslag ble fremmet flere ganger før vedtaket ble fattet. Bare et veldig godt bevis på at det nytter å fremme gode forslag.

Selv om vi forhåpentligvis skal eller er ute ROBEK, er økonomien til kommunen langt fra friskmeldt. Derfor er det frustrerende at det er tverrpolitisk enighet. All historie viser at det er de såkalte ikke-sosialistiske partiene som må fronte økonomi for å få Arbeiderpartiet med på laget i fornuftig økonomisk politikk. Lignende eksempler som i perioden 2003 – 2007 hadde vi i 1991 – 1995 da ungdomsskoletrinnet i Nordvågen ble lagt ned. Da var det først og fremst undertegnede og APs Hans Arvid Hansen som frontet saken politisk.

Det er tøft å gjøre fornuftige grep i lokalsamfunnet, men ingen, absolutt ingen, kan bruke mer penger over tid enn pengemengden som er til rådighet. I Nordkapp er forbruket svært høyt og det er tverrpolitisk enighet om forbruket.

Valgprogrammene til flere av partiene inneholder flere store utgifter for kommunen. Blant annet nytt svømmebasseng, en sak Høyre har hatt på programmet siden 1999. Så lenge driften ikke blir effektivisert eller tilbud blir kuttet, er nytt svømmebasseng kun valgflesk fra politikerne som stiller til valg på mandag.

Ingen kommentarer: