fredag 2. september 2011

Arbeiderpartiet – mer enn musikk

Arbeiderpartiet - mer enn musikk! Det er mottoet Ulf Syversen, leder i Nordkapp Arbeiderparti, bruker i valgkampen. Mottoet er brukt i leserinnlegg og på partiets Facebook-gruppe. Det er et godt motto og det stemmer.

Det som er Arbeiderpartiets svakhet, sammen med Høyre, FrP og Senterpartiet som stort sett er enige med Ap, er at kultureliten har fått økt makt i inneværende periode. I forrige periode gikk antall byråkrater i kultursektoren ned, og jeg tar gjerne æren for det ettersom jeg ledet Høyres oppvekst- og kulturfraksjon. Nå, fire år etterpå, registrerer jeg konsulenter i hytt og pine i ulike medieoppslag fra kultursektoren. I tillegg har kommunen i inneværende periode kjøpt seg en filmfestival, et vedtak som Arbeiderpartiet sikret flertall for i kommunestyret.

For ordens skyld; SV er et viktig parti for kultureliten i Nordkapp.

Kultur er viktig, men stor plass til politisk vedtatt kultur betyr mindre spillerom for private aktører som tross alt er bærebjelken i lokalsamfunnet. Min oppfordring til Ulf Syversen og Arbeiderpartiet er å ta en prinsipiell debatt om kulturpolitikk. Forhåpentligvis kan partiet lande på et standpunkt der AP-politikerne ønsker å sette grenser for politikk!

Ingen kommentarer: