torsdag 1. september 2011

Arbeiderpartisaker viktigst i Fp

Jeg har akkurat bladd gjennom Finnmarksposten, lokalavisa for Nordkapp. De to viktigste sakene i avisa er det Arbeiderpartiet som står bak.

To jenter ønsket å etablere AUF-lag i Nordkapp. Selv om jeg misliker sosialdemokratiet svært sterkt, er det viktig med ungdomsorganisasjoner. Det er gjennom ungdomsorganisasjonene politiske engasjerte mennesker får god skolering i organisasjonsdrift og ideologi. Alle som kjenner det politiske livet i Nordkapp, vet at den ideologiske tenkingen stort sett er fraværende. Organisasjonene til flere av partiene fungerer også svært dårlig. Eller; noen av partiene har ikke organisasjoner ettersom det er klare brudd med landsmøtevedtatte vedtekter. Flott at personer i Nordkapp ønsker å danne AUF!

Sak nummer to er et leserinnlegg fra Ulf Syversen, leder i Nordkapp Arbeiderparti. I leserinnlegget peker han på hvor viktig det er å ha en partiorganisasjon og at Arbeiderpartiets organisasjon i Nordkapp er den beste. Han overdriver ikke; på organisasjon er AP gode, men ikke umulig å slå. I partiene, foruten Nordkapp Arbeiderparti, blir organisasjonsarbeidet nedprioritert. Helt gal prioritering. Det å være politiker uten å ha en organisasjon i ryggen, er det samme som å være fotballspiller uten å ha tilgang på fotballbane.

Det siste leserinnlegget jeg leste, er fra Rudolf Davidsen. Min beskjed er enkel; uten idealister vil Nordkapp-samfunnet ramle sammen! Rudolf, ikke gi deg!

Ingen kommentarer: